– เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด (เวลา 9.00 – 20.30 น.)

– โทร. 02-742-5488 / 02-742-6409

– Open Daily(9.00 – 20.30)

– Tel : 02-742-5488 / 02-742-6409

การเดินทาง(How to Access)

– สายรถประจำทางที่ผ่าน:รถเมย์ เบอร์38,2,132,46,25,8

– ทางรถไฟฟ้า BTS : ลงที่สถานีอ่อนนุช ทางออกที่ 4 และเดินตรงมาประมาณ 300 เมตร

– Bus : Number 38,2,132,46,25,8

– BTS : From On-nut station use exit 4 and go straight on around 300 metre


– เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด (เวลา 9.00 – 19.30 น.)

– โทร. 02-115-5505

– Open Daily(9.00 – 19.30)

– Tel : 02-115-5505

ที่อยู่

ปากซอย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย4 (ข้ามสะพานตัด ถนนศรีนคริณ์)


– เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด (เวลา 9.00 – 20.30 น.)

– โทร. 02-721-3843

– Open Daily(9.00 – 20.30)

– Tel : 02-721-3843

การเดินทาง(How to Access)

– สายรถประจำทางที่ผ่าน:รถเมย์ เบอร์103

– รถสองแถวสาย อ่อนนุช-ซีคอน

– Bus : Number 103

– Local minibus : Onnut-Seacon


– เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด (เวลา 8.30 – 20.00 น.)

– โทร. 02-909-6867

– Open Daily(8.30 – 20.00)

– Tel : 02-909-6867

การเดินทาง(How to Access)

– สายรถประจำทางที่ผ่าน:รถเมย์ ปอ.8, ปอ.92

– รถสองแถวสาย ร่มเกล้า-มีนบุรี, ร่มเกล้า-กิ่งแก้ว, ร่มเกล้า-เดอร์มอลล์บางกะปิ

– Bus : Number 8(yellow),92(yellow)


– เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด (เวลา 9.00 – 20.30 น.)

– โทร. 02-380-2561

– Open Daily(9.00 – 20.30)

– Tel : 02-380-2561

การเดินทาง(How to Access)

– สายรถประจำทางที่ผ่าน:รถสองแถว ด่านสำโรง ( ขึ้นรถได้ที่ ซอยตรงข้ามห้าง อิมพรีเรียลสำโรง )

– Bus : Local mini bus Dan-Samrong